Manabkalyan
 • Contact Us
  +977-1-4620040
 • Our Address
  Shantinagar-31, Kathmandu,Nepal
 • Working Hours
  Sun - Fri ( 10:30am - 3:30pm )

New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq

वचत सम्वन्धि केही महत्वपूर्ण नियमहरुः

HomeNoticesवचत सम्वन्धि केही महत्वपूर्ण नियमहरुः
25
Apr
वचत सम्वन्धि केही महत्वपूर्ण नियमहरुः
 • Author
  root
 • Comments
  0 Comments
 • Category

(१) प्रत्येक सदस्यले नियमित वचत प्रत्येक महिनाको १ गते देखि १० गते सम्म नियमित रुपमा संस्थामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । समयमा वचत जम्मा नगरेमा संञ्चालक समितिले समय समयमा निर्धारण गरेअनुसार विलम्ब शुल्क लाग्ने छ । बचतकर्ता सदस्यलाई संस्थाले पासबुक उपलब्ध गराउनेछ ।

(२) प्रत्येक सदस्यको व्यक्तिगत खातामा रु १०००। न्यूनतम रकम राखी त्यस भन्दा बढी रकम सदस्यले चाहेको बखतमा झिक्न सक्ने छ।(३) प्रत्येक बचत कर्ताले नियमित वचत प्रतिदिन रु ५०।– देखि माथि जति सुकै पनि राख्न सकिनेछ ।

(४) न्यूनतम बचत राख्दा रु १,०००।– देखि माथि संस्थासंग समन्वय गरी राख्न सकिनेछ ।

(५) सदस्यबाट बचत संकलन गर्दा निजको चुक्ता शेयरपुँजीको १० गुणा भन्दा बढी नहुने गरी शेयर र पूँजिको अनुपात बनाइनेछ। पूँजिको १५–२०% तरलता कायम राखिने छ ।

(६) नियमित बचत र आवधिक बचतको व्याज दर समय समयमा संचालक समितिको सिफारिसमा साधारण सभाले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । बजार भाऊ अनुसार ब्याज दरमा तत्काल समायोजन गर्नु परेमा साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउने गरी संचालक समितिले निर्णय गरी व्याज दरमा परिवर्तन गर्न सक्नेछ।

(७) संस्थाको सदस्यले खोलेको खाता सो व्यक्ति शेयर सदस्यबाट हटेपछि निजको बाँकी रकम फिर्ता गरे पछि बन्दहुनेछ । यसरी खाता बन्द गर्दा रु १००।–शुल्क कट्टि गरि बाँकी बचत फिर्ता गरिनेछ ।

Tags:

  Related Posts
  Leave A Comment

  Leave A Comment